حراج اسبهای ترکمنحراج اسبهای ترکمن داخلی با شرکت ٣٠ راس اسب در تهران برگزار شد/خبرآنلاین@AkhbareFori