حال و هوای این روزهای بازار بزرگ رشت شهریار این ویدیو را در تلگرام برای‌ما فرستاده شما هم ویدیو های نوروزی‌تان را به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید: bbcshoma