جهانگیرى: ‏مدیرانی که توانایی کار ندارند به نفع ⁧ مدیران کارآمد ⁩و خلاق کناره‌گیری کنند[email protected]