. جنگل‌های ده‌ها میلیون ساله #هیرکانی در شمال ایران . پیام یکی از مخاطبان ما در مسیرش به روستا #فیل‌بند از توابع شهرستان #بابل در استان #مازندران، این تصاویر خیره‌کننده از #طبیعت #ایران را در ارتفاع حدود ۲۵۰۰ متری از سطح دریا ضبط کرده و برای ما فرستا