جنجال و افشاگری در برنامه نود/ منصوریان گفت رحمتی به گل خوردن ما خندید.جنجالی ترین برنامه نود سال خبرآنلاین/ ملکی عضو هیات مدیره استقلال یکی از آنهایی بود که در 90 روی خط آمد. اکبر عباسی ملکی که متهم بود به نقش داشتن در اخراج رحمتی و جباری، ابت