جمعیتی که در تصویر میبینید افرادی هستند که درسال ۱۹۱۸ جمع شده اند تا چهره واقعی چارلی چاپلین را ببینند :)Cr@Aalijnab