جدیدترین ارزیابی نشان می دهد که سفره های آب زیرزمینی ایران در شرایط تنش بسیار بالا قرار دارند!(براساس شاخص GDS)صرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng