جان و مال شهروندان، قربانی حمل نامناسب بارحمل تیرآهن و ورق‌‌های فلزی بدون رعایت ایمنی و مقررات جریمه ۷۵ هزار تومانی در کلانشهرها، ۶۰ هزار تومانی درشهرها و ۴۵ هزار تومانی در روستاها دارد@AkhbareFori