#جام_کنفدراسیون_2017پایان 90 دقیقه جدال قهرمان اروپا و قهرمان کونکاکاف با نتیجه تساوی!سرنوشت پرتغال باز هم به وقت های اضافی و شاید پنالتی ها کشیده شد@varzesh3_channel