جامعه شناسى ، آسیب شناسى ، علم ، عرفان و مشاهدات عینى و تجربه !! همه درکنار هم معنى پیدا میکنن !! مشکل امروز ما اینه که همه فقط چندتاشو میشناسیم و اظهار نظر میکنیم ! در صورتى که ما تنها با مطالعه ى همه ى اینها باهم میتونیم به جواب برسیم !! ٧٨