جاده زندگی نباید صاف و هموار باشد وگرنه خوابمان می برد!، دست اندازها نعمت بزرگی هستند… همیشه شکرگزار باشید ….

جاده آسفالت عکس جاده عکی برای گوشی والپیپر گوشی