ثبت رکورد بزرگترین پیتزای جهان به طول ۱۸۰۰ متر در ناپل ایتالیا[email protected]