توپ طلا رونالدو یا مسی

مسی بیشتر توپ طلا دارد یا رونالدو ، توپ طلا رونالدو یا مسی

ballon dor messi توپ طلا رونالدو عمرمونی مسی