. توضیحات دادستان کل کشور درباره خودکشی‌های اخیر در زندان‌هاحجت‌الاسلام منتظری: