توسل جایز ولی استغاثه حرام است. (ادعای یک وهابی+نقد) http://danakadeh.ir/1467-2/

مذهبی