تهیه یک هزار و پانصد عدد ساندویچ فلافل و نوشیدنی در شعبه نوید اهوازی کرمانشاه و توزیع در روستاهای ثلاث در شب گذشته از توابع سرپل ذهاب در استان کرمانشاه. مرسى نوید