تنها راه نجات اینه که از #چرخه_ى_مرگ بیاى بیرونو بذارى اونایى که تو چرخه ان حساب همدیگه رو برسن !! وقت اذانه ✋