تمرین نوبت اول امروز سرخپوشان بدلیل ترافیک سنگین بزرگراه آزادگان با نیم ساعت تاخیر آغاز شد