تمام رازهایت را با سکوتِ شب در میان بگذار برملا که نمی‌کند هیچ آرامشی عجیب می‌بخشد شب رفیقی بـی ادعـاست… #شبتون عاشقانه…