تعداد سهمیه‌های قاره‌های مختلف جهان برای حضور در جام جهانی روسیه به همراه تیم‌هایی که حضور آنها در جام جهانی یا پلی‌آف قطعی شده است