تظاهرات صدها هزار نفر از حقوق بگیران و کارمندان دولتی فرانسه در اعتراض به سیاست های دولتصرفا جهت اطلاع:[email protected]_jahate_ettela