تصویر سازی برای همدردی با مردم زلزله زده / ارسالی از رودابه سرمدی مخاطب شهروند #زلزله #سر_پل_ذهاب