تصویری از بیمارستان اصلی شهر موصل در عراق که توسط داعش به شدت تخریب شده است.گفته می‌شود بازسازی خرابه‌های شهر موصل حدود ۱ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت[email protected]_jahate_ettela