تصاویری که مخاطبان ما از تظاهرات امروز در #کرمانشاه فرستاده‌اند. #BBCPersian