. تصاویری که امروز مخاطبان از آلودگی هوای #اهواز فرستاده‌اند. .