تبریک و خسته نباشید به دکتر کریمی عزیز کارگردان کمدی انسانی و دوست خوبم ، با ارزوی موفقیت