. تایید مرگ یکی از بازداشت شدگان اخیر در #اوینمدیرکل زندان‌های استان تهران درباره خبر مرگ یکی از بازداشت شدگان اخیر در زندان اوین: