#تالارگفتگو کاری مشترک از کافه گالری۲۸ و اهوازگردی