بچه ها یه سوال: اگه شماره کسی تو گوشی من باشه ولی اون شماره منو نداشته باشه و سکرت چت کنیم آیا شماره من رو گوشی اون میوفته؟؟؟؟؟لطفا جواب بدین حیاتیه