بینندگان برنامه نود در نظرسنجی این برنامه درباره مهمترین عامل نتایج ضعیف استقلال، کادر فنی این تیم را مهمترین عامل نتایج ضعیف استقلال دانستند.⭐️