بند انداز برقی بانوان: – رفع موهای زائد در منزل تنها در 5 دقیقه – استفاده آسان و راحت، مناسب برای مصارف خانگی، سالن و آرایشگاه – دارای دفترچه راهنما – با کارکردی طبیعی، بدون عوارض جانبی و بدون آسیب رساندن به پوست – بدون بکارگیری از مواد شیمیایی، هورم

بند انداز برقی بانوان: – رفع موهای زائد در منزل تنها در 5 دقیقه – استفاده آسان و راحت، مناسب برای مصارف خانگی، سالن و آرایشگاه – دارای دفترچه راهنما – با کارکردی طبیعی، بدون عوارض جانبی و بدون آسیب رساندن به پوست – بدون بکارگیری از مواد شیمیایی، هورم

عکس های پیشنهادی: