بعضی وقتا میری تو لک میذاری تو ضبط یه سی دی توپک 😂😂

پیشرو حصین