بعضى آدمها توی وقتآزادشون باهات حرف میزنن!بعضى ها هم وقتشون رو آزاد میکنن کهبتونن باهات حرف بزننفرق‌شون رو یاد بگیر …#عصرتون_پر_از_آدمای_خوب