بعد از سالها پس از جنگ شهیدی پیدا شد که چیز عجیبی همراهش بود هر کی میفهمه چیه تعجب میکنه ⁉️ #واقعا #عجیبه