بر طبق اصول روانشناسی و برخلاف باور رایج بین مردم، نقطه مقابل عشق، نفرت نیست، بلکه بی تفاوتی است. اگر از فردی متنفر هستید یعنی هنوز هم در مورد او احساس دارید و بطور کامل فراموشش نکرده اید[email protected]