بردلی لاوری، هوادار مشهور 6 ساله باشگاه ساندرلند پس از سال ها مبارزه با سرطان درگذشت@varzesh3_channel