برخلاف اطلاع رسانی های قبلی، سرخپوشان امروز هیچ بازی ندارند