برای هر کسییه اسم تو زندگیش هستکه تا ابد هر جایی بشنوه ،ناخودآگاه برمی گرده به همون سمتیا از روی ذوق ،یا از روی حسرت ،و یا از روی نفرت …#هاروکی_موراکامی@yavaashaki