ببینید چگونه یک تصادف شدید را بازسازی کردیم . . پشت صحنه برنامه کمک های اولیه بعد از وقوع تصادف. در این برنامه شما را وسط صحنه تصادف می گذاریم و هر آنچه در زندگی عادی به کارتان می آید را به شما آموزش می دهیم. چهارشنبه ۳ آبان ساعت ۱۱ شب به وقت تهران

ببینید چگونه یک تصادف شدید را بازسازی کردیم .
.
پشت صحنه برنامه کمک های اولیه بعد از وقوع تصادف.
در این برنامه شما را وسط صحنه تصادف می گذاریم و هر آنچه در زندگی عادی به کارتان می آید را به شما آموزش می دهیم.
چهارشنبه ۳ آبان ساعت ۱۱ شب به وقت تهران