با رفاه‌سنج بی‌بی‌سی،‌ وضع اقتصادی خانواده‌تان را با دیگران مقایسه کنید: http://bbc.com/refah #خرج_زندگی