با بالا گرفتن دوباره آلودگی هوای تهران مخاطبان ما عکسهای بسیاری از راه تلگرام برایمان فرستاده‌اند که این چند نمونه را از بینشان انتخاب کرده‌ایم. با تشکر از مهدی، خلیل، حمید و آرش