باشگاه پیکان برای خارج شدن نام هرایر مگویان از لیست بازیکنان استقلال لحظه شماری می‌کند تا این بازیکن را به خدمت بگیرد.