باستان شناسان معتقدند:انسانها ۲۰۰میلیون سال پیش در زمان دایناسورها زندگی میکردند و قد آنها به ۵۰متر میرسیده!تصویر کشف شده پای یک انسان به طول ۱۲۰سانتیمتر در آفریقا[email protected]