بازی در عمق، سانتر از جناحین و کار در زمین کوچک از برنامه‌های تمرینی امروز تراکتورسازی پیش از دیدار با استقلال بود که زیر نظر یحیی گل‌محمدی و سید مجتبی حسینی پیگیری شد.