بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق:

بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق ، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در گذشت ، مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق ، بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق: