این مهدیهمهدی هر سال پشت میکنه به n میلیون هوادار و ساکشو به مقصد لالیگا جمع میکنه اما حتی تشتک‌سازی بورکینافاسو هم نمیخوادش و به عشق تیمش میمونه