. این مدل گل رو به جای دسته گل، برای عروس میپسندین؟؟؟؟