ایمان مبعلی:تقابل با پرسپولیس آن هم در هفته اول یک بازی هیجان‌انگیز استما می‌دانیم که بازی سختی داریم، اما تلاش می‌کنیم تا در اولین بازی حتماً امتیاز بگیریم