ایفمارک (مرکز پزشکی ایران) مصدومیت مجتبی جباری را تأیید کرد/ حضور در یک بازی به‌قیمت از دست دادن چند مسابقه!