ایرانسل یا همراه اول فرقی ندارد… صدای تــــــــــــــو، به هر خطی اعتبار می بخشد..